Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสัญญา ธนแสงสว่าง
ปลัด อบต.แสนพัน
Responsive image
Responsive image
(นายอุบล แสงสว่าง)
รองปลัด อบต.แสนพัน
Responsive image
Responsive image
นางนภาพร วงศ์ตาผา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Responsive image
Responsive image
นางจตุพร อุ่นวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางนุรักษ์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
Responsive image
นายธรรมนูญ ป่วนฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
จ.อ.ทองทิพย์ โพธิ์ศรี
บุคลากร
Responsive image
จ่าเอกอิทธิพงศ์ ทองไมล์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
Responsive image
นายธเนศ รอบรู้
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.นิลเนตร พรหมเมืองเก่า
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายเริงณรงค์ ภูมิรินทร์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายกวี ต้นสวรรค์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายอดุลรัตย์ ละมุลมอญ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายเดชณรงค์ แก้วคำสอน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายครคำ ไทยประเทศ
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายลำพันสี อาลัย
นักกาภารโรง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th