Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2560
ถึง
29 พ.ย. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding)
27 พ.ย. 2560
ถึง
27 พ.ย. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน งบอุดหนุนปี 2561
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน เผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.แสนพัน
16 ก.พ. 2560
ถึง
16 ก.พ. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2
16 ก.พ. 2560
ถึง
16 ก.พ. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7
11 ม.ค. 2560
ถึง
11 ม.ค. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4
10 ม.ค. 2560
ถึง
10 ม.ค. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6 / ตารางแบบ ปปช. 01
10 ม.ค. 2560
ถึง
10 ม.ค. 2560
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 1 / ตารางแบบ ปปช. 01
05 ส.ค. 2559
ถึง
05 ส.ค. 2559
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สุงอายุ
31 พ.ค. 2559
ถึง
31 พ.ค. 2559
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th