Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผอวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 - หมู่ 4
11 ธ.ค. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผอวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 - หมู่ 4
11 ต.ค. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
04 ต.ค. 2561
ถึง
04 ต.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4
20 ก.ย. 2561
ถึง
20 ก.ย. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า
20 ก.ย. 2561
ถึง
20 ก.ย. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 62)
06 ก.ย. 2561
ถึง
06 ก.ย. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562
26 ก.ค. 2561
ถึง
26 ก.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน โครงการก่อสร้าง เสาธา อบต.แสนพัน
23 มี.ค. 2561
ถึง
23 มี.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2
23 มี.ค. 2561
ถึง
23 มี.ค. 2561
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th