Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผอวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 - หมู่ ด
11 ธ.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผอวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 - หมู่ 4
11 ธ.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสิรมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1-หมู่ 7
11 ต.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
08 ต.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
04 ต.ค. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4
20 ก.ย. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า
20 ก.ย. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน แบบสรุปราคากลางปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4
20 ก.ย. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 62)
06 ก.ย. 2561 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th