Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศราคากลาง งานวางท่อส่งน้ำหมู่ 8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ ปปช.01
16 ก.พ. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7
16 ก.พ. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2
10 ก.พ. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6 / ตารางแบบ ปปช. 01
11 ม.ค. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4
10 ม.ค. 2560 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 1
26 ธ.ค. 2559 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560
22 ส.ค. 2559 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน งานบุคลากร
19 ส.ค. 2559 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศรายชื่อและผลสอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
05 ส.ค. 2559 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สุงอายุ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th