Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
     ตำบลแสนพันตั้งอยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 14 กิโลเมตรอยู่ทาง ทิศเหนือของอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนพัน
     พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลแสนพัน เป็นพื้นที่ราบและที่ชายฝั่งแม่น้ำโขงเหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกหอม กระเทียม ส่วนด้านทิศตะวันตกของถนนชยางกูร เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ดินส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องจากการพัดพาของน้ำ ทำให้ชายฝั่งมีพื้นที่ไม่แน่นอน แหล่งน้ำมีเพียงพอสำหรับการเกษตร จะมีขาดแคลนบางพื้นที่

ภูมิอากาศของตำบลแสนพัน
     ภูมิอากาศจะเป็นมรสุม 3 ฤดู
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึง เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนตุลาคม
ถึง เดือนกุมภาพันธ์
จำนวนหมู่บ้านตำบลแสนพัน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
     จำนวนเทศบาล - แห่ง       
     จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง


เนื้อที่ของตำบลแสนพัน
     พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 8,627 ไร่ หรือ 11.11 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000 ไร่
 

แผนผังสังเขปโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แสนพัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th