Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ตำบลแสนพันมีประชากรทั้งสิ้น 2,711 คน
          เป็นชาย  1,354  คน
          เป็นหญิง 1,357  คน

ด้านการศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
     โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ( ม. ต้นในโครงการขยายโอกาส )
     โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
     โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด 2 แห่ง
     สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
     มัสยิด - แห่ง
     ศาลเจ้า - แห่ง
     โบสถ์ - แห่ง


ด้านสาธารณสุข
     โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
     สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
     อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ - แห่ง
     สถานีดับเพลิง - แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th