Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง งานวางท่อส่งน้ำหมู่ 8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ ... (19 พ.ค. 2560)  
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2 (16 ก.พ. 2560)  
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7 (16 ก.พ. 2560)  
สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6 / ตารางแบบ ปปช. 01 (10 ก.พ. 2560)
สรุปราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 (11 ม.ค. 2560)
สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 1 (10 ม.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 2559)
งานบุคลากร (22 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อและผลสอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (19 ส.ค. 2559)
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สุงอายุ (05 ส.ค. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู... (01 ส.ค. 2559)
ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (31 พ.ค. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางซื้อผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง (28 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานวางท่อส่งน้ำหมู่ 8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ ... (19 พ.ค. 2560)  
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7 (16 ก.พ. 2560)  
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2 (16 ก.พ. 2560)  
สรุปราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 (11 ม.ค. 2560)
สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 1 / ตารางแบบ ปปช. 01 (10 ม.ค. 2560)
สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6 / ตารางแบบ ปปช. 01 (10 ม.ค. 2560)
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สุงอายุ (05 ส.ค. 2559)
ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (31 พ.ค. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางซื้อผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง (28 เม.ย. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางงานซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมพร้อมซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 (07 เม.ย. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางงานขุดลอกหนองคำแฮดหมู่ 8 (04 เม.ย. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างลาน คสล. ภายในเขตที่ทำการ อบต.แสนพัน (21 มี.ค. 2559)
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตที่ทำการ อบต.แสนพัน (21 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอก คลองสวยน้ำใส (ลำห้วยเซือม) บ้านศรีนครหมู่ 8- บ้านพันทคีร... (16 ม.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.แสนพัน (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพล... (24 ม.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แสนพัน (21 มี.ค. 2555)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเอนกประสงค์ (08 ก.พ. 2555)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th