Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำลงแม่น้ำโขง (ช่วงที่ 1) หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)  
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)  
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 (23 มี.ค. 2561)  
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (06 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน ด้วยวิธี (e-bidding) (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (22 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.6 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.5 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.4 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน ประกาศครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แผนจัดหาพัสดุก่อสร้างลานกีฬา (29 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) (29 พ.ย. 2560)
แบบ ปร.6 งานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 พ.ย. 2560)
แบบ ปร.5 ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 พ.ย. 2560)
แบบ ปร.4ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำลงแม่น้ำโขง (ช่วงที่ 1) หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)  
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)  
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 (23 มี.ค. 2561)  
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (06 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน ด้วยวิธี e-bidding (19 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (22 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน ประกาศครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) (29 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน งบอุดหนุนปี 2561 (27 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.แสนพัน (18 ส.ค. 2560)
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7 (16 ก.พ. 2560)
ตารางรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2 (16 ก.พ. 2560)
สรุปราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 (11 ม.ค. 2560)
สรุปราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 1 / ตารางแบบ ปปช. 01 (10 ม.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th