Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า... (20 ก.ย. 2561)  
แบบสรุปราคากลางปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4 (20 ก.ย. 2561)  
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (20 ก.ย. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562 (06 ก.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง เสาธา อบต.แสนพัน (26 ก.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำลงแม่น้ำโขง (ช่วงที่ 1) หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (06 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน ด้วยวิธี (e-bidding) (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (22 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.6 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.5 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
แบบ ปร.4 งานก่อสร้างลานกีฬา ประกาศรอบ 2 (18 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน ประกาศครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า... (20 ก.ย. 2561)  
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (20 ก.ย. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562 (06 ก.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้าง เสาธา อบต.แสนพัน (26 ก.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำลงแม่น้ำโขง (ช่วงที่ 1) หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (23 มี.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (06 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน ด้วยวิธี e-bidding (19 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนพัน (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (22 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) ครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน ประกาศครั้งที่ 2 (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธี (e-bidding) (29 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา อบต.แสนพัน งบอุดหนุนปี 2561 (27 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.แสนพัน (18 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th