Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 พ.ค. 2562)  
ประกาศ e-bidding งานปรัปปรุงวางท่อสถานีสูบน้ำ (07 พ.ค. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)
ตารางแสดงงบเงินประมาณ แบบ บก.01 (22 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (05 ก.พ. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแ... (14 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (26 ธ.ค. 2561)
สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมู่ 4 (25 ธ.ค. 2561)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีน... (20 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน งบอุด... (19 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ... (14 ธ.ค. 2561)
แบบสรุปราคากลางปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4 (14 ธ.ค. 2561)
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (14 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสิรมผิว... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบยน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพั... (16 พ.ค. 2562)  
ประกาศ e-bidding งานปรัปปรุงวางท่อสถานีสูบน้ำ (07 พ.ค. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)  
ตารางแสดงงบเงินประมาณ แบบ บก.01 (22 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (05 ก.พ. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแ... (14 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (26 ธ.ค. 2561)
สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมู่ 4 (25 ธ.ค. 2561)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีน... (20 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน งบอุด... (19 ธ.ค. 2561)
สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟ... (14 ธ.ค. 2561)
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (14 ธ.ค. 2561)
ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า... (20 ก.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th