Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



Responsive image
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 พ.ค. 2562)  
ประกาศ e-bidding งานปรัปปรุงวางท่อสถานีสูบน้ำ (07 พ.ค. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)
ตารางแสดงงบเงินประมาณ แบบ บก.01 (22 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (05 ก.พ. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแ... (14 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (26 ธ.ค. 2561)
สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมู่ 4 (25 ธ.ค. 2561)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีน... (20 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน งบอุด... (19 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ... (14 ธ.ค. 2561)
แบบสรุปราคากลางปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่าหมู่ 4 (14 ธ.ค. 2561)
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (14 ธ.ค. 2561)
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสิรมผิว... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบยน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพั... (16 พ.ค. 2562)  
ประกาศ e-bidding งานปรัปปรุงวางท่อสถานีสูบน้ำ (07 พ.ค. 2562)  
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 (เงินเหลือจ่าย) (22 เม.ย. 2562)  
ตารางแสดงงบเงินประมาณ แบบ บก.01 (22 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (05 ก.พ. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแ... (14 ม.ค. 2562)
สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์... (26 ธ.ค. 2561)
สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมู่ 4 (25 ธ.ค. 2561)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีน... (20 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน งบอุด... (19 ธ.ค. 2561)
สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟ... (14 ธ.ค. 2561)
ตารางรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า (14 ธ.ค. 2561)
ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ตารางแสสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโด... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศ อบต.แสนพัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันท่า... (20 ก.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th